F.E Olsen

Autoriseret Kloakmester / Tlf. +45 21 20 23 26

01

Autoriseret kloakmester

Virksomheden er autoristet til at udføre kloakarbejde og som en naturlig selvfølge er vi tilsluttet Byggeriets kvalitetskontrol.

 

 • Ved enhver kloakarbejde forestår vi bl.a.:
 • Kontakt til forsikringsselskab (ved forsikringsskader)
 • Indhentning af ledningsoplysninger hos andre ledningsejere.
 • Kontakt til myndighederne.
 • Fremsendelse af ansøgninger færdigmeldinger.
 • Udarbejdelse af tegning over udført installation.

Vagttelefon

21202326

02

Kloakarbejde

 

Vi kan tilbyde alm. kloakering og

kloakering i det åbne land, med f.eks.

 

 • Private, Erhverv og Kommuner
 • Kloakarbejde
 • Nedsivning
 • Sandfilter
 • Biologisk filter
 • Beplantet filter
 • Samletanke
 • Bundfældingstanke
 • Opsamling af regnvand

Vigtige oplysninger ifm. kloakeringen.

 

 • Jordbunds forhold.
 • Højeste grundvandsstand.
 • Skel og vej.
 • Bygning.
 • Vandindvinding.
 • Vandløb, grøft, moser, dræn og havet.
 • Nærmeste nedsivningsanlæg for spildevand og for klorholdigt spildevand.

 

 

 

 

 

 

Frank Emil Olsen - Solbærvej 10 - DK-4735 Mern - Tlf.+45 21 20 23 26 - Mail. fe.olsen86@gmail.com - www.feolsen.dk